logo

CZECHBUS

8. středoevropský veletrh autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky

20. - 22. 11. 2018


 
 

Drobečková navigace:

Czechbus Archiv aktualit Centrum dopravního výzkumu zcela novým...


 

Aktualita

Centrum dopravního výzkumu zcela novým partnerem veletrhu

19. 06. 2012
 
 

To proto, že jedním z úkolů na němž Centrum pracuje v rámci Evropské unie, je řešení systémů Buses with High Level of Service (BHLS) a Bus Rapid  Transit (BRT). A právě to je zbrusu nové téma veletrhu – jak doprovodných programů, tak i mezi vystavovateli a exponáty. Garantem této problematiky v CDV je Ing. Jan Spousta, který k tomuto tématu říká:

„Dopravních systémů, které jsou zařazeny do kategorie BRT, existuje po světě asi osmdesát – třetina z nich je ve velkých městech Jižní Ameriky, další třetina v Asii, několik jich je v afrických metropolích. V těchto případech je jednoznačně důvodem potřeba přepravovat denně stovky tisíc lidí za prací. Tato města si většinou nemohou dovolit budovat nákladnou kolejovou dopravu, ale ani dále rozšiřovat silniční síť pro individuální dopravu. Kapacitní autobusová síť je tak pro ně optimálním řešením z hlediska nákladů, rychlosti a spolehlivosti provozu i – alespoň nějaké – ochrany životního prostředí. Principy BRT se však uplatňují i v bohatých velkoměstech USA, Kanady, Číny, Japonska a Austrálie, kde je jejich účelem nabídnout kvalitní alternativu k individuální motorizaci.

Hodnocení stavu v ČR, SR a dalších zemích Střední Evropy není jednoznačné. Intervaly na páteřních linkách a pokrytí území měst nás řadí na špičku – např. desetiminutové špičkové intervaly, které jsou běžné ve většině českých a slovenských měst již s počtem obyvatel kolem 50 tisíc, mají na „Západě“ města dvousettisícová. Horší je to s vozovým parkem, kde je stále značný podíl starších Karos s neekologickými motory a vysokopodlažní karoserií. Naší předností je počet měst s ekologickou trolejbusovou dopravou (13 v ČR a 5 v SR), podíl nízkopodlažních trolejbusů se však kvůli ceně nových vozidel zvyšuje jen velmi zvolna.

Silniční provoz v našich městech za uplynulých 20 let velmi narostl, bohužel bez odpovídajícího navýšení kapacity komunikací. Přes všechny politické proklamace o podpoře MHD lze vyhrazené BUS-pruhy najít jen v několika městech republiky a chybí i v případech, kde by jejich zřízení nevedlo k omezení uživatelů individuální dopravy – např. povolením jízdy autobusů a trolejbusů po souběžných tramvajových kolejích. Ty přitom byly využívány třeba na pražském vltavském nábřeží mezi Výtoní a Staroměstskou před zahájením provozu metra, v době kdy po tramvajové trati v minutovém intervalu jezdilo několik autobusových linek. Ještě horší je situace na příjezdových komunikacích do velkých měst zejména ze satelitních celků, neboť česká legislativa s možností preference autobusů na komunikacích mimo obec vůbec nepočítá.

V ČR pak zcela chybí propagace kvality městské dopravy, o čemž se lze přesvědčit například u „žlutých“ autobusů i vlaků, jejichž mediální podpora poukazuje na její efekt i v našich podmínkách.“

http://www.cdv.cz/

Na toto tematické rozšíření veletrhu pozitivně reaguje i předseda Komise pro dopravu Rady Asociace krajů a vicehejtman Zlínského kraje Ing. Jaroslav Drozd:

„Rozhodnutí o převzetí záštity AKČR nad takto specializovanou akcí je vázáno odborným zaměřením akce, která vedle samotné prezentace dopravních prostředků, zajišťujících jak dálkovou, tak i regionální dopravní obslužnost, je zaměřena i na podporu technologií, umožňujících rozvoj inteligentních dopravních systémů napříč všemi druhy dopravy. Tak jako v roce 2011 předpokládá Rada AKČR zasedání odborné Komise Rady AKČR pro dopravu v rámci veletrhu CZECHBUS. Zároveň jsou opět zástupci komise připravení vystoupit se svými příspěvky na odborných seminářích, které jsou v rámci veletrhu pořádány.“


   

Další Aktuality

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/38/1520343337CB_banner_1920x1024px.jpg0 0
105