logo

CZECHBUS

9. středoevropský veletrh autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky

26. - 28. 11. 2019


 
 

Drobečková navigace:

Czechbus Pro vystavovatele


 

Czechbus

Pro vystavovatele

CZECHBUS je jediným specializovaným B2B veletrhem zaměřeným na autobusy a hromadnou dopravu ve středoevropském prostoru. Minulé dva ročníky jednoznačně potvrdily, že právě takováto specializace je potřebná a vyhledávaná, mezi návštěvníky jasně převládají vysocí představitelé a další pracovníci dopravních podniků, dopravců, krajů a měst, servisních a garážových firem. 

Součástí programu budou i zajímavé doprovodné programy – již tradiční konference Veřejná doprava „on line“, připravená Sdružením pro dopravní telematiku a nově pak konference Dopravní obslužnost měst a obcí. Další konference, semináře a workshopy jsou ve stádiu příprav a budeme s nimi seznamovat v rubrice Aktuality.

Veletrh si stanovuje 2 hlavní programové cíle: okamžitý -  posilování veřejné a hromadné dopravy vč. dalších dopravních prostředků a systémů a  podpora obnovy vozového parku autobusů v ČR, SR  a dalších zemích střední a východní Evropy; perspektivní - vize progresivních dopravních autobusových systémů – BRT, BHNS, BHLS a inteligentních řídících a informačních systémů.

Tematické okruhy:

- Podpora exportu domácích výrobců autobusů
- Podpora prodeje domácích a zahraničních značek autobusů na trhu ČR, SR a dalších zemí střední a východní Evropy
- Modernizace vozového parku, snižování věku vozidel osobní hromadné dopravy
- Podpora ekologicky čistých dopravních prostředků s alternativními pohony
- Možnosti snižování spotřeby paliv v dopravě v globálním měřítku
- Elektromobilita ve vztahu k autobusové dopravě
- Řešení vyspělé servisní a opravárenské základny, nářadí, přípravky, diagnostika, technologie
- Řídící a informační dopravní systémy v městském a příměstském provozu, vývoj a praktické užívání
- Organizace a řízení veřejné dopravy, dopravní politika, logistika 
- Podpora myšlenky  rychlostních autobusových systémů BRT, BHNS, BHLS a jejich uvádění do praxe
- Propagace cíle  dosažení  jednotných právních a finančních podmínek pro provoz integrovaných dopravních systémů v České republice
- Propagace jednotné veřejné dopravy v návaznosti na integrované dopravní systémy a její posilování oproti dopravě individuální, výchova v oblasti kladného vztahu dětí a mládeže k MHD jako výsostně soudobému prostředku s ekologickými, ekonomickými i sociálními souvislostmi 


 

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/38/1520343337CB_banner_1920x1024px.jpg0 0
105